T6. Th1 28th, 2022

Liên doanh ôtô Beijing Hyundai Motor ngày 15/6 đã bắt đầu thu hồi 9.280

chiếc

Molnca

do động cơ có lỗi ở bộ phận cảm biến nhiệt độ nước.

Tổng cục kiểm dịch, thanh tra và giám sát chất lượng

Trung Quốc

(AQSIQ) cho

biết những chiếc xe trên được

sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 1/8-31/10/2010.

Beijing Hyundai sẽ giúp khách hàng thay thế miễn phí các chi tiết bị lỗi.

Beijing Hyundai

là liên doanh giữa Beijing Automotive Industry Holding Co.

Ltd và Hyundai Motor Company./.

Huy Bình (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.