T4. Th1 19th, 2022

Theo nhận định của Thanh tra Bộ Xây dựng hiện giá bán nhà thu nhập thấp còn cao

so với khả năng của người mua. Nguyên nhân được chỉ ra là do một số chính sách

được quy định tại Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số

67/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thuế, nguồn vốn vay ưu đãi chưa được

thực hiện.

Trên thực tế, hiện các dự án này mới chỉ được miễn duy nhất tiền sử dụng đất. Do

đó, nếu được hỗ trợ chi phí lãi vay, đưa các loại thuế (VAT, nhập khẩu thiết

bị…) về 0% thì giá bán căn hộ có thể giảm thêm 15% so với mức giá bán nhà thu

nhập thấp hiện nay.

Chính vì thế, một trong những đề xuất của Thanh tra Bộ

Xây dựng sau khi hoàn tất việc kiểm tra các dự án nhà thu nhập thấp trên địa bàn

thành phố Hà Nội là ưu đãi lãi suất

tín dụng

cho cả

người mua và bán nhà thu nhập thấp.

Để đạt mục tiêu này, Thanh tra kiến nghị Bộ Xây dựng đề xuất Chính phủ có chính

sách tín dụng ngân hàng hợp lý cho lĩnh vực đầu tư dự án xây dựng nhà thu nhập

thấp. Như vậy, sẽ tạo điều kiện để chủ đầu tư và người có thu nhập thấp tiếp cận

được nguồn

vốn vay

với lãi suất, theo khung thời hạn từ 5-10 năm; đồng thời cho

phép người mua nhà được thế chấp vay vốn bằng chính căn hộ được mua.

Bên cạnh đó, cần miễn các loại thuế cho các đối tượng mua nhà thu nhập thấp khi

chủ đầu tư xuất hóa đơn mua căn hộ. Đặc biệt, Thanh tra Bộ Xây dựng đề xuất giảm

thời hạn cho phép người thu nhập thấp sau khi nộp đủ tiền được phép chuyển

nhượng căn hộ từ 10 năm theo quy định cũ xuống còn 5 năm.

Ngoài việc áp dụng công nghệ xây dựng mới vào thi công để giảm tối đa giá thành

xây dựng, các chính sách ưu đãi cho dự án đầu tư xây dựng nhà thu nhập thấp cần

phải điều chỉnh lại cho phù hợp, ổn định và xuyên suốt trong quá trình triển

khai thực hiện.

Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết: Trên địa bàn thành phố Hà Nội, hiện diện tích

đất xây dựng để thực hiện hầu hết các dự án đều đã có chủ. Do đó, muốn dành quỹ

đất 20% để xây dựng nhà thu nhập thấp thì thành phố sẽ phải rà soát lại; trong

đó, cần quan tâm thu hồi đất nhằm tạo quỹ đất để phát triển loại hình nhà thu

nhập thấp trước mắt cũng như lâu dài. Cùng đó, là đầu tư chi phí hạ tầng đến tận

hàng rào công trình và tạo nhiều quỹ đất có hạ tầng đồng bộ để thời gian tới

phát triển thêm nhiều

nhà thu nhập thấp

phục vụ người dân Thủ đô./.

Thu Hằng (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *