CN. Th1 23rd, 2022

Hãng

Silex

Technology vừa giới thiệu với thị trường chiếc SX-3000GB, chiếc máy

chủ bằng USB Gigabit đầu tiên.

SX-3000GB có thể kết nối với 15 thiết bị USB khác trên một hệ thống TCP/IP thông

qua giao diện Gigabit Ethernet thông thường.

Điều này có nghĩa là với SX-3000GB USB, người sử dụng máy vi tính có thể dễ sàng

kết nối nhiều

máy in

, máy quét, thiết bị lưu trữ cũng như các thiết bị tương

thích khác trên cùng một hệ thống.

Một tính năng ưu việt khác là “máy chủ”

SX-3000GB USB

có thể kết nối với router

có dây hoặc router không dây, đồng thời hai cổng USB 2.0 tích hợp giúp mở rộng

khả năng liên kết.

Một

máy chủ

SX-3000GB USB có giá bán lẻ khoảng 99 USD./.

Bảo Thư (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *