T6. Th10 29th, 2021

Ngày 22/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (

HoSE

) cho biết Ủy ban chứng khoán đã chấp thuận cho HoSE hủy bỏ thời gian thanh toán T+1 đối với giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu (chứng chỉ quỹ) với mục đích để các sở

giao dịch

chứng khoán triển khai áp dụng thêm phiên giao dịch vào buổi chiều.

Trước đó, HoSE đã thông báo dự kiến sẽ triển khai kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều vào thời điểm tháng 12/2012.

Phương án và thời gian giao dịch dự kiến, thị trường sẽ bắt đầu phiên sáng từ 9 giờ thay vì 8 giờ 30 như hiện nay và kết thúc buổi sáng vào 11 giờ 30. Tổng thời gian giao dịch của buổi sáng vẫn là 2 giờ 30 phút.

Thời gian buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 đến 14 giờ. Tổng thời gian giao dịch của buổi chiều là 1 giờ 30 phút.

Thời gian giao dịch

thỏa thuận

kéo dài tương ứng vì hiện cho phép giao dịch thỏa thuận thực hiện song song trong suốt quá trình giao dịch của thị trường./.

Linh Chi (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *