T4. Th1 19th, 2022

Hình ảnh được cho là phiên bản mới của phụ kiện Skip. (Nguồn: The Verge)

Cơ chế làm việc của Skip.

Việt Đức (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *