T7. Th11 27th, 2021

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, sẽ tập trung, cùng với các SAI đạt mục tiêu kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững. (Ảnh: BTC)

Xuân Dũng (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *