T7. Th11 27th, 2021

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 bỏ phiếu bầu cử thành viên Ban Điều hành và Ủy ban Kiểm toán ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021. (Ảnh: TTXVN)

Xuân Dũng (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *