T6. Th10 29th, 2021

Ông Kim Lập Quần đã được bầu làm

Chủ tịch

đầu tiên của AIIB. (Nguồn: nikkei.com)

(Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *