CN. Th1 23rd, 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 30/6, HNX sẽ tổ chức đấu

thầu 7.000 tỷ đồng

trái phiếu Chính phủ

do

Kho bạc Nhà nước

phát hành theo

phương thức đấu thầu là cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất.

Trong tổng số trái phiếu 7.000 tỷ đồng đấu thầu lần này có kỳ hạn 2 năm là

2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm là 2.500 tỷ đồng và 5 năm là 2.000 tỷ đồng, cùng

phát hành vào ngày 4/7/2011 và ngày đáo hạn lần lượt là 4/7/2013, 4/7/2014 và

4/7/2016 tùy theo kỳ hạn.

Toàn bộ số trái phiếu này được bán bằng mệnh giá và thanh toán tiền lãi

theo phương thức thanh toán định kỳ hàng năm vào ngày trùng với ngày phát hành

từ năm 2012 đến năm đáo hạn, còn toàn bộ tiền gốc được thanh toán một lần khi

đến hạn.

Thành viên đấu thầu bỏ phiếu trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Các tổ

chức, cá nhân khác bỏ phiếu thông qua thành viên

đấu thầu

.

Thời hạn nộp phiếu dự thầu trước 14 giờ ngày 30/6.

Ngày 1/7, HNX cũng sẽ tổ chức đấu thầu 1.550

tỷ đồng trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội được Chính phủ bảo lãnh.

Số trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm và 5 năm, cùng phát hành ngày 5/7/2011,

ngày đáo hạn là 5/7/2014 và 5/7/2016. Đối với trái phiếu kỳ hạn 3 năm có khối

lượng gọi thầu là 550 tỷ đồng, còn 1.000 tỷ đồng dành cho kỳ hạn 5 năm.

Phương thức đấu thầu là đấu thầu cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh

lãi suất, bán bằng mệnh giá. Phương thức thanh toán lãi là tiền lãi thanh toán

định kỳ hàng năm vào ngày trùng với ngày phát hành.

Thành viên đấu thầu bỏ phiếu trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Các tổ

chức, cá nhân khác bỏ phiếu thông qua thành viên đấu thầu.

Thời hạn nộp phiếu dự thầu trước 14 giờ ngày 1/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *