T7. Th11 27th, 2021

Sản phẩm mang tên

SmartEyeglass

của Sony. (Nguồn: ubergizmo.com)

Mạnh Cường (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *