T7. Th11 27th, 2021

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (

VSD

) vừa ra Quyết định số 47/QĐ-VSD đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Thành (HASC).

Cụ thể, HASC bị đình chỉ nhận ký gửi chứng khoán, cầm cố chứng khoán và chuyển khoản chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của thành viên, trừ trường hợp chuyển khoản tất toán tài khoản và chuyển khoản thanh toán giao dịch từ ngày 27/06/2011 đến ngày 27/07/201.

Lý do được VSD đưa ra là HASC đã không thực hiện đóng góp Quỹ hỗ trợ thanh toán năm 2011 theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Theo VSD, trong thời gian tạm đình chỉ hoạt động lưu ký, HASC sẽ phải nộp đầy đủ tiền đóng góp Quỹ hỗ trợ thanh toán theo Thông báo số 51/TTBT-TB ngày 27/01/2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (SSC), để đảm bảo hoạt động của Công ty Chứng khoán Hà Thành tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành, ngay sau khi nhận được thông báo của công ty về việc ông Trương Duy Sơn không đến trụ sở làm việc, SSC đã yêu cầu Chứng khoán Hà Thành báo cáo và cử đoàn kiểm tra tình hình hoạt động của công ty.

Trước đó, do có sự kiện thất thoát tài chính tại

HASC

, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã yêu cầu Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

báo cáo về các tài khoản của khách hàng liên quan

tại Công ty này./.

Linh Chi (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *