T6. Th1 28th, 2022

Xe Proton trên đường phố Malaysia. (Nguồn: New Straits Times)

Hoàng Nhương/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.